GRADJEVINSKI MATERIJAL

Giter blok

Blok sa vertikalnim šupljinama. Koristi se za noseće zidove.

Description

o