GRADJEVINSKI MATERIJAL

Multibat

Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje.
Hidraulično vezivo za dobijanje kvalitetnih maltera za zidanje i malterisanje. Vezivo se meša sa peskom i vodom u preporučenom odnosu. Dobijeni malteri pokazuju izuzetnu elastičnost kao i zvučnu i toplotnu izolaciju. Proizvod se pakuje u vreće od 40 kg. Sastav: portland cementni klinker, gips, krečnjak i aditivi. Karakteristike veziva: omogućuje produženu obradivost maltera, bez brzog gubitka vode u malteru, dobro prijanjanje na sve vrste podloga, manja zapreminska masa maltera, dobra termo-izolaciona svojstva (malter je otporan na dejstvo mraza), bez pojave pukotina u malteru i bez „znojenja” zidova.

Description

o